کنترل کیفیت

با توجه به اهمیت روز افزون ارتقاء کنترل کیفی و کاربرد روز افزون محصولات نسوز در صنایع مختلف شرکت نسوز آتش پویا سپاهان با رعایت استانداردهای بین المللی در بخش کنترل کیفیت کارخانه نظارت دقیق بر تمامی مراحل تولید اعم از مواد اولیه،محصول خام و محصولات نهایی را در سرلوحه کار خود قرار داده است تا درنهایت محصولاتی با کیفیت مطلوب و ایده ال و مطابق با استانداردهای جهانی تولید گردد.بخشی از آزمایشات که در شرکت نسوز آتش پویا سپاهان بر روی محصولات نسوز  انجام می گیرد به شرح زیر می باشد .

برخی از آزمایشات زیر به علت نیاز به امکانات پیشرفته تر در سایر مراکز تحقیقاتی انجام می شود.

عنوان استانداردNumber Standard (شماره استاندارد)Name Of Test                                                  
 روش استاندارد اندازه گیری تخلخل ظاهری،جذب آب ،چگالی ویژه ی ظاهری و چگالی بالک آجرهای پخته شده و اشکال دیرگداز با استفاده از آب جوشC20-00Bulk density(BD),Prosity (AP)
روش استاندارد اندازه گیری ابعاد،چگالی بالک دیرگدازها و آجر دیرگداز عایقC134Standard test method for size,dimensional measurement and bulk density of refractory brick and isulating firebrick
روش استاندارد اندازه گیری استحکام فشاریASTM C 133Standard test methods for Cold Crushing Strenght  (CCS)
روشهاي آزمون شيميايي اندازه گيري عناصر اصلي  ISIRI1692Standard test methods for Chemical Analysis