• تولید متریال نسوز و تعمیرات کورهای شماره ۱ و ۲ پساب صنعتی پتروشیمی بندرامام شرکت آب نیرو
  • تولید اندود نسوز ضد اسید جهت پالایشگاه ایلام (برای اولین بار در ایران)
  • تولید آجرهای نسوز عایق کوره بلند ذوب آهن اصفهان
  • تولید انواع آجر نسوز عایق و قطعات شکل دار نسوز کنورتور و نورد ذوب آهن اصفهان
  • تولید آجرهای نسوز عایق کوره بلند فولاد میبد
  • تولید آجرهای نسوز عایق پروژه گالوانیزه ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه
 • تولیدآجرهای نسوز عایق کوره های آهک شرکت کربنات سدیم سمنان
  • تولیدآجرهای نسوزعایق کوره شرکت فرآورده های نسوزایران
  • تولیدآجرهای نسوزعایق کورههای آهک کارخانه قند اسلام آباد، پیرانشهر
 • تولیدآجرهای نسوزعایق کوره های مجتمع فولاد نطنز
 • تولیدآجرهای نسوزعایق طرح توازن ذوب آهن اصفهان
 • تولیدآجرهای نسوزعایق ریخته گری وتراکتور سازی تبریز
 • تولیدمتریال نسوز و تعمیر کوره پخت آهک شرکت آلومینای جاجرم

 • تولید آجرهای نسوز عایق کوره های گندله سازی اردکان .
  • تولید آجرهای نسوز عایق کوره طرح توسعه سیمان سپاهان اصفهان .
  • تولید آجرهای نسوز عایق شرکت سیمان نائین .
  • تولید آجرها و قطعات شکل دار نسوز کارخانه آجر تام اصفهان .
  • تولید آجرها و قطعات شکل دار نسوز کارخانه آجر کوثر اصفهان .
  • تولید آجر و متریال نسوز پالایشگاه خانگیران .
  • تولیدآجر،ملات ، قطعات شکل دار و جرم نسوز جهت فازهای ۱ الی ۱۰، ۱۳ ، ۲۴ و۲۵ پارس جنوبی .
 • تولید جرم ، ملات و آجرهای ضد اسید پتروشیمی بندر امام شرکت کیمیا .
 • تولید جرم ، ملات و آجرهای نسوز کوره های بازیافت گوگرد پالایشگاه ایلام
 • تولید قطعات نسوز خط ریخته گری وآجرهای عایق کارخانه ذوب مس خاتون آباد .
 • تولید بلوکهای عایق نسوز نیروگاه برق شازند اراک .
  • تولید آجرهای نسوز شاموتی و ضد اسید کک سازی زرند کرمان .
 • تولید قطعات آلومینایی جهت کوره واکنش پالایشگاه خلیج فارس بندرعباس.
 • تولید آجر ضد اسید جهت سولفور پیت پالایشگاه بندر عباس