شرکت آتش پویا سپاهان تولید کننده فرآورده های نسوز صنعتی در منطقه صنعتی مبارکه وبا مجوز رسمی از وزارت صنعت ، معدن وتجارت در قالب بخش خصوصی فعالیت می نماید .
مدیریت شرکت آتش پویا سپاهان به منظور دستیابی به محصول با کیفیت وبهبود مستمر در فرآیند های تولیدی و با هدف جلب رضایت مشتریان به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص در این زمینه ، اقدام به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 نموده است .
تامین رضایت مشتری وپرورش اخلاق مشتری محوری در سازمان، توجه به نیروی انسانی کار خلاق ، نوآور وکارآمد در شرکت و ارتقا سطح دانش فنی پرسنل از طریق آموزش ، تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی تامین کنندگان به منظور بالابردن کیفیت محصولات تولیدی ، کاهش هزینه ها وافزایش سود آوری از طریق کاهش ضایعات و بالابردن راندمان تولید ، بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها وعملکرد آزمایشگاه پیگیری به موقع ومناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان

 

شرکت آتش پویا سپاهان تولید کننده فرآورده های نسوز صنعتی وساختمانی در منطقه صنعتی مبارکه وبا مجوز رسمی از وزارت صنعت ، معدن وتجارت در غالب بخش خصوصی فعالیت می نماید.
مدیریت شرکت آتش پویا سپاهان به منظور دستیابی به محصول با کیفیت وبهبود مستمر در فرآیند های تولیدی و با هدف جلب رضایت مشتریان به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص در این زمینه ، اقدام به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 نموده است و اهداف خود را در سال جاری به شرح زیر اعلام می دارد :
 تامین رضایت مشتری وپرورش اخلاق مشتری محوری در سازمان
 توجه به نیروی انسانی کار خلاق ، نوآور وکارآمد در شرکت و ارتقا سطح دانش فنی پرسنل از طریق آموزش
 تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی تامین کنندگان به منظور بالابردن کیفیت محصولات تولیدی
 کاهش هزینه ها وافزایش سود /آوری از طریق کاهش ضایعات و بالابردن راندمان تولید
 بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها وعملکرد آزمایشگاه
 پیگیری به موقع ومناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان