نشانی : اصفهان ، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، فاز سوم ، خیابان دهم ، شماره۶

کدپستی : ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶
تلفن : ۵۲۳۷۳۰۷۲-۰۳۱
تلفن : ۵۲۳۷۳۹۲۴- ۰۳۱
تلفن : ۵۲۳۷۳۹۲۵-۰۳۱
فکس : ۵۲۳۷۳۴۶۹-۰۳۱